General

HỌC TIẾNG ANH CÙNG CHATGPT

HỌC TIẾNG ANH CÙNG CHATGPT

Bạn đang tìm kiếm một cách bổ sung để thực hành tiếng Anh của mình?
Nếu bạn đã trả lời ‘Có’ cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, thì có lẽ ChatGPT, còn được gọi là OpenAI có thể phù hợp với bạn, một phương pháp ứng dụng công nghệ dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh!…