30s Speech

30s Speech

Khóa học giúp Quý Anh/Chị hiểu các bước hình thành tiếng Anh giọng Mỹ, những điều nên và không nên trong Networking và thực hành bài giới thiệu bản thân & doanh nghiệp 30s. Thời lượng là 5 buổi, trong đó 3 buổi học chung – 2 giờ/buổi, 2 buổi học 1:1 với giảng viên – 1 giờ/buổi.