English for Young Leaders

English for Young Leaders (EYL)

 Khóa huấn luyện chuẩn hóa tiếng Anh giọng Mỹ cho thiếu nhi & thiếu niên. Ở khóa học này các bé sẽ được xây dựng nền tảng hình thành giọng chuẩn Mỹ, kết hợp với việc huấn luyện chuyên sâu các kỹ thuật luyện giọng. Sẽ bao gồm 2 level:


Level 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG HÌNH THÀNH GIỌNG CHUẨN MỸ – 3 THÁNGLevel 2: HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU CÁC KỸ THUẬT LUYỆN GIỌNG – 3 THÁNG
+ Hình thành phương pháp học ngôn ngữ lấy bộ âm thanh làm gốc rễ để phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
+ Luyện phát âm giọng Mỹ theo hệ thống phiên âm Quốc tế IPA
+ Hiểu rõ để vận dụng hiệu quả cách tạo ngữ điệu Mỹ và các kỹ thuật luyện giọng cơ bản
+ Xây dựng bộ nhớ ngôn ngữ với 3 yếu tố tạo nên giọng Mỹ: NHẠC ĐIỆU – ÂM THANH – TỪ NỐI
+ Áp dụng Giọng chuẩn vào bài học thông qua các hình thức như kể chuyện, bài hát, games, film hoạt hình…
+ Nắm vững công thức 7 bước để nói 1 câu tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ
+ Hỗ trợ đặc biệt các buổi Extra Practice với Tutor 1:1, ngoài 60 giờ học chính thức
+ Hệ thống hóa và củng cố kiến thức level 1
+ Phân biệt, thực hành khi đọc các âm khó, dễ nhầm lẫn; văn phong nói trang trọng và thân mật trong các tình huống cụ thể
+ Hình thành cách nói tiếng Anh tự nhiên dựa vào các quy tắc ngữ điệu thường gặp
+ Thực hành công thức 4 bước chuẩn hóa âm thanh và ngữ điệu Mỹ
+ Phát triển kỹ thuật chuyên sâu thông qua những thử thách: Challenge 1000 times, Shine Your Voice, Speak up Challenge
+ Học từ vựng theo phương pháp đa giác quan
+ Phát triển Kỹ năng Nghe theo phương pháp Deep Listening