English Revolution for Leaders

English Revolution for Leaders (ERL)

Chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp, quản lý, diễn giả, cá nhân,… được chia làm 2 học phần:

Học phần I: HUẤN LUYỆN THAY ĐỔI GIỌNG
(ACCENT MODIFICATION TRAINING – AMT)
Học phần II: ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THEO CHUYÊN ĐỀ
(ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES – ESP)
+ Phát triển kỹ năng Nghe – Nói thông qua việc huấn luyện tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ
+ Tự tin nói tiếng Anh khác biệt, nổi bật theo đúng các của người bản xứ
+ Nắm vững phương pháp đúng đắn để làm chủ và tạo môi trường luyện tập tiếng Anh
+ Phát triển kỹ năng Nghe – Nói thông qua việc huấn luyện tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ
+ Tự tin nói tiếng Anh khác biệt, nổi bật theo đúng cách của người bản xứ
+ Nắm vững phương pháp đúng đắn để làm chủ và tự tạo môi trường luyện tập tiếng Anh.